جهت ورود به وبسایت ریاضی برای همه کلیک کنید
دهه فجر مبارک
نمازخانه دانشکده
سالن اجتماعات دکتر بزرگنیا
آبنمای دانشکده
جشن بیستمین سال تاسیس دانشکده علوم ریاضی
ورودی دانشکده
زمستان 95
070474
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۲
۲۶
۱۲
۱۱۸
۳۰۵
۳۹۳
۷۰۴۷۴
سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

معرفی کتاب : روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی


 

کتاب روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی با استفاده از نرم افزار R تالیف دکتر مهدی جباری نوقابی عضو هیات علمی گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با قطع وزیری و  443 صفحه  در تابستان 1395 توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است :

كتاب حاضر در دو قسمت كلي با نام­ هاي روش­ هاي پيشرفته آماري و مدل­ هاي خطي در علوم دامي با استفاده از نرم افزار R تهيه شده است.

در قسمت اول نحوه استفاده و آشنايي با نرم افزار R، برخي روش­ هاي آمــاري توصيـفي و استنباطي، جبر خطي و محاسبات ماتريسي، برخي از روش­ هاي آمار استنباطي شامل برآورد فاصله­ اي و آزمون فرضيه­ هاي آماري پارامتري، الگوي رگرسيون­ هاي خطي و غيرخطي، انواع رگرسيون­ هاي با پاسخ­ هاي رسته­ اي به همراه تحليل بيشتري از برازش مدل­ هاي رگرسيوني شامل پذيره­ هاي زيربنايي و نحوه گزينش متغيرهاي توضيحي و... بيان شده است.

قسمت دوم انواع مدل­ هاي خطي در علوم دامي شامل بهترين پيش­ بيني نااريب خطي ارزش­ هاي اصلاحي، مدل دام، برآورد اثرات ژنتيكي مادري، برآورد اثر ژنتيكي و محيطي مادري، برآورد اثرات ژنتيكي چند صفتي، برآورد اثرات ژنتيكي غير افزايشي و رگرسيون تصادفي تشريح شده است.یوانفورماتیک به‌عنوان یک مبحث نوین و میان‌رشته‌ای، در حقیقت پیوندی است بین زیست‌شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر، به‌نحوی‌که فهم ما را از سازوکار سامانه‌های زیستی متحول کرده است.

book_r.d

.